Zagrożenia lawinowe

Najbardziej narażony na lawiny jest teren stromy i zacieniony, o wklęsłej konfiguracji. Zagrożenie zwiększa się, gdy wypełnia go nawiany, świeży śnieg. Szczególnie niekorzystne jest położenie w pobliżu grani. Najniebezpieczniejsze są lawiny deskowe, które polegają na jednoczesnym obsunięciu się całej warstwy zbitego, pozornie pewnego śniegu. Powstają one w wyniku nadmiernego obciążenia poszczególnych warstw śniegu, lub wywołania w nich drgań, na przykład przez narciarza lub pieszego. Continue reading…

Lawiny – niebezpieczeństwo lawin śnieżnych

Prawdopodobieństwo zejścia lawiny zależy od wzajemnego oddziaływania następujących czynników: charakteru terenu, masy świeżego śniegu, działania wiatru, ukształtowania pokrywy śnieżnej i temperatury.

Teren – wraz ze zwiększającym się nachyleniem stoków, w przedziale od 250 do 38°, rośnie liczba narciarskich wypadków lawinowych. Na stokach o nachyleniu powyżej 38° zagrożenie maleje, gdyż gromadzi się tam stosunkowo mniej śniegu. Stoki zacienione, przede wszystkim o wystawie NE, N, NW, są częściej narażone na lawiny, niż stoki nasłonecznione. Piargi, bloki skalne, rzadki las nie są przeszkodą w tworzeniu się lawin. Ślady narciarskie, pieszych czy zwierząt nie świadczą o braku zagrożenia lawinowego. Continue reading…